חוק כריתת עצים – מה אומר החוק על כרית או עקירת עצים?